ชลบุรี-สัตหีบ จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่

ชลบุรี-สัตหีบ จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

               เทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมอำเภอสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ สภาวัฒนธรรมตำบลในอำเภอสัตหีบ เด็กเยาวชนประชาชน และชมรมต่างๆ ในอำเภอสัตหีบ จัดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 อย่างใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 -5 มีนาคม 2566 ณ หาดดงตาลเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีนายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดงาน นายณรงค์ บุญบรีเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายไชยเทพ บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมให้การต้อนรับ ด้วยชุดการแสดงต่างๆ ของเด็กนักเรียนตลอดจนเยาวชน และประชาชนในพื้นอำเภอสัตหีบ
                การจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักในวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอสัตหีบ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
               การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนและหน่วยงานในอำเภอสัตหีบ การออกร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าประเภทต่าง ๆ การแข่งขันชกมวยไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และการแสดงพื้นบ้านรำวงย้อนยุค ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบ และใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
                นายไชยเทพ บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า เป็นการจัดงานประเพณี ครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้คนไทยได้รู้จักวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการแสดง การแต่งกาย และเรื่องของอาหารประจำถิ่นและอื่นๆ อย่างหลากหลายอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเดือนมีนาคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!