ชลบุรี-ผช.ผบ.ทร.เปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ย 100 ปีทรภ.3

ชลบุรี-ผช.ผบ.ทร.เปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ย 100 ปีทรภ.3

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3) เพื่อน้อมลรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยพล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติในการน้อมรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และประชาชน ที่รักและศรัทธาในเสด็จเตี่ยพื้นที่ จ.ภูเก็ต รวมใจจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 1 – 3 มี.ค.66 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
– การร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ ดาบประดู่ , เดินหน้า และดอกประดู่
– การจัดนิทรรศการแสดงพระประวัติเสด็จเตี่ย
– การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
– การบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน
– การบำรุงรักษาจักรยานยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
– การบริหารตัดผม
– การบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่เข้ามารับการบริการของกองทัพเรือ
– การแจกถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง และการเดินเท้าเข้าเยี่ยมและมอบของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
– การแสดงศิลปะของโรงเรียนต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จ.ภูเก็ต
– ร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น
             อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ที่ทหารเรือทุกนาย และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 3 ที่ดูแลพื้นที่และทะเลฝั่งอันดามันได้แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาใน ”เสด็จเตี่ย” ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ตลอดจนพระประวัติที่ทรงเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีตลอดพระชนม์ชีพ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีสืบไปCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!