ประจวบคีรีขันธ์-ชมรมสื่อมวลชนฯ ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา จ้ดโครงการฯ เนื่องในวันนักข่าว ปี 66

ประจวบคีรีขันธ์-ชมรมสื่อมวลชนฯ ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา จ้ดโครงการฯ เนื่องในวันนักข่าว ปี 66

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ โดยในปีนี้ ทางชมรมผู้สื่อข่าว อำเภอทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา, เอสวีแอล และ บจก.ท่าเรือประจวบฯ นำโดย นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม นายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ ประจวบฯ ประธานชมรมฯ, นายสมบัติ แก้วบุดดา ผจก.อาวุโส สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม กลุ่มเหล็กสหวิริยา, นางกฤษณา เลิศนิธิพร ผจก.อาวุโส ศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
               พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา และผู้ที่มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนรวมพลังสร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในวันนักข่าวประจำปี  2566” เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังร่วมกันในการสร้างกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุในชุมชน
                โดยร่วมกันจัดกิจกรรมออกเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยตืดเตียงและผู้สูงอายุจากทั้ง 3 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ร่วมกับ ผู้นำในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ อสม. พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการสร้างรอยยื้มและสร้างพลังใจให้กับกลุ่มผู้เปราะบางดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!