ประจวบคีรีขันธ์-นายก อบต.หนองพลับ ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ประจวบคีรีขันธ์-นายก อบต.หนองพลับ ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:ธนดล ชินพันธ์ / สมนึก ภูมีศิลป์

            อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะมีอัตราเสี่ยงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกว่ารถยนต์ ทุกครั้งที่ขับขี่ควรเพิ่มความปลอดภัยด้วยการสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้ง เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตของตัวท่านเอง และยังเป็นการเคารพกฎจราจรในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย
             กระผม นายประกอบ แก้วทอง ในนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!