สุพรรณบุรี-เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลสวนแตง

สุพรรณบุรี-เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลสวนแตง

ภาพ-ข่าว:มงคล-รัตนา สว่างศรี

              นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกันประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และได้เยี่ยมชมภายในศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งมีพระครูสิริกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดสังฆจายเถร ประกอบพิธีเจิมป้ายและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้บริหาร และพนักงาน PEA ร่วมพิธีจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลสวนแตง โดยครูฝึก ครูเล็ก ได้จัดแสดงโชว์สาธิตมอตโต้ ให้พนักงานช่างได้เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ก่อนลงปฏิบัติงานให้การบริการกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มั่นใจและเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เองทุกครั้ง
              นายนคร กว้างขวาง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง กล่าวรายงานว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลสวนแตง สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง มีพื้นที่ให้บริการในเขตตำบลสวนแตง จำนวน 8 ตำบล 36 หมู่บ้าน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ รวม 8,960 ราย จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้า อู่ทอง 1 และสถานีไฟฟ้าอู่ทอง 2 มีความยาวระบบจำหน่าย ฯ ทั้งสิ้น 200.46 วงจร-กิโลเมตร
               นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร มีภารกิจที่ต้องดูแลในเรื่องการจ่ายไฟ ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ตำบลสวนแตง จากการขยายตัวของชุมชน รวมถึงการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี จึงมีผู้มาใช้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลสวนแตง มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้อาคารสำนักงานหลังเดิม คับแคบ ไม่สามารถรองรับลูกค้าที่มาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ
              ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เป็นความสำเร็จของการให้บริการอีกก้าวหนึ่ง เพราะเป็นการสร้างความประทับใจทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลสวนแตง ให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เพื่อให้บริการ Front offce โดยมีงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,320,000 บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่ออกแบบมาให้มีความทันสมัย สวยงาม กว้างขวาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน สามารถบริการผู้ใช้ฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความ ประทับใจ ให้กับผู้มาใช้บริการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!