สิงห์บุรี-เตรียมจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์

สิงห์บุรี-เตรียมจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

กรรมการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 เตรียมงานภายใต้ธีม “ข้าวใหม่ ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์ “

          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ภายใต้ธีมการจัดงาน”ข้าวใหม่ ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์”โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 6 โซน คือ โซนที่ 1 โซนเวทีกลาง แนวคิด”อาหารเลิศรส การแสดงหลากหลาย”โดยจะได้พบกับกิจกรรมความบันเทิงมากมายของเวทีกลาง อาทิ การประกวดทำอาหารเมนูเด็ดจากปลาของดีเมืองสิงห์ ร้องเพลงไทยลูกทุ่งของผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงของศิลปินชื่อดัง พร้อมรวบรวมร้านอาหารอร่อยๆไว้บริการไม่ต่ำกว่า 50 ร้านค้า
          โซนที่ 2 โซนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองสิงห์”ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP และของดีเมืองสิงห์”ไฮไลต์ มีสินค้า OTOP หลายรูปแบบ ทั้งของกิน ของใช้ ของตกแต่ง และการจัดแสดงผลงานของศิลปิน OTOP จังหวัดสิงห์บุรี เช่น เตียบ ตะลุ่ม ของเรือนไทยหัตถศิลป์ ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย แก้วมงคล รวม 155 ร้านค้า โซนที่ 3 โซนกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กินปลา กินกุ้ง ชมทุ่งเมืองสิงห์”จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารจากปลา 26 ร้านค้า โซนที่ 4 โซนท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โซนที่ 5 โซนนิทรรศการปลา หุ่นปลาสวยงาม”หุ่นปลา รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”โซนที่ 6 โซนพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่มาจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้านค้า เช่น อาหาร ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มาติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)สิงห์บุรี โทร.064-5853415
        สำหรับไฮไลต์ของงานเป็นการประกวดหุ่นปลาทำจากวัสดุธรรมชาติ สิ่งของเหลือใช้ น้ำหนักเบา โดยหุ่นปลามีให้ห้ามนำตัวเดิมมาดัดแปลงส่งเข้าประกวดมิให้ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมาจัดทำหุ่นปลาให้ใช้วัสดุที่เหลือมาใช้ทำหุ่นปลาแบบสร้างสรรค์นำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และใช้วัสดุธรรมชาติมาจัดทำหุ่นปลา ใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบพอเพียง คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 เพื่อให้การบริหารจัดการงานฯ เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมากที่สุด เปิดโอกาสให้ประชาชนมาจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ สิงห์บุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!