อำนาจเจริญ-จัดงานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ

อำนาจเจริญ-จัดงานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ

ภาพ-ข่าว/นายทิพกร หวานอ่อน

            วันนี้ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรำบูชาพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญกับคณะนางรำหลายร้อยชีวิตสวมใส่ชุดพื้นถิ่นสีสัน ลวดลายสวยงาม ร่ายรำท่วงท่าลีลาอันอ่อนช้อยงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธา โดยมีนายประหยัด คุณมี นายอำเภอหัวตะพาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเข้าร่วมพิธีในวันนี้
            บ้านหัวตะพาน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ได้รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอหัวตะพานและอำเภอใกล้เคียงที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งเรียกกันติดปากว่า พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ซึ่งอยู่คู่กับชุมชนมานานไม่น้อยกว่า 750 ปี ช่วงระหว่างวันขึ้น 12 – 15 ค่ำเดือน 4 ได้มีการจัดงานบุญประจำปี คือ งานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นประจำทุกปี งานประเพณีนี้ สะท้อนให้เห็นศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวหัวตะพานยึดถือและ ปฏิบัติกันมาช้านานอย่างเคร่งครัด
            โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญเดือนสี่ บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ นมัสการปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจ เจริญ ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2566 (วันขึ้น 12 – 15 ค่ำเดือน 4) เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส ศรัทธา ในองค์พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันปีละครั้งและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
             สำหรับพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีเจริญ มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูนลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ถึงยอดพระเกศ 2 เมตร สร้างมาประมาณ 750 ปี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ ใครได้มากราบไหว้ขอพร ก็จะได้สมดังปรารถนาทุกประการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!