ศรีสะเกษ-รองผู้ว่านำนายก อบต.ลั่นฆ้องเปิดร้านค้าชุมชนสินค้า OTOP 3 ตำบล

ศรีสะเกษ-รองผู้ว่านำนายก อบต.ลั่นฆ้องเปิดร้านค้าชุมชนสินค้า OTOP 3 ตำบล

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

          รองผู้ว่านำนายก อบต.ลั่นฆ้องเปิดร้านค้าชุมชนสินค้า OTOP 3 ตำบล อ.อุทุมพรพิสัยที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ชมการแสดงหมอฟันหมอลำ โมฮัล ศกภูเขียว และสินค้าพื้นเมืองจำนวนมาก

             เมื่อวันที่ 4 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดงโนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชน สินค้า OTOP 3 ตำบล อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ร่วมกับคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม ชาวบ้านโนนแดง – โนนม่วงและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดงาน “Under The Moonlight” เพ็ญมาฆมาสตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 มี.ค. 2566 นี้ และมีการจัดงานร้านค้าชุมชน สินค้า OTOP 3 ตำบล ได้แก่ อบต.ทุ่งไชย เทศบาล ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย และเทศบาล ต.บุสูง อ.วังหิน ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังจากพิธีเปิดงานแล้ว มีการแสดง “นาฏยะธรรมคีตะ” นำโดยหมอฟันหมอลำ ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว และคณะ ซึ่งขับร้องหมอลำและร้องเพลงได้ไพเราะ และแสดงหมอลำได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ได้รับเสียงปรบมือแสดงความชื่นชมความสามารถของทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว จากผู้ที่มาชมการแสดงจำนวนมากอย่างอบอุ่น จากนั้น รอง ผวจ.ศรีสะเกษและคณะ ได้เดินไปที่บริเวณร้านค้าชุมชนและประกอบพิธีลั่นฆ้องเพื่อเปิดร้านค้าชุมชนและเยี่ยมชมสินค้า OTOP จำนวนมากที่บรรดากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP นำเอาสินค้าต่าง ๆ เช่น ผ้าไหม ผลิตผลทางการเกษตรต่าง ๆ โดยมี นายเด่นชัย ขาวสะอาด ประธานคณะกรรมการวัดป่าพิมล มังคลาราม เป็นผู้กล่าวรายงานและมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง ดวงอาจ นายก อบต.ทุ่งไชย นายนิรุต เกษกุล นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.โคกจาน และนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บุสูง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ครู น.ร.มาร่วมพิธีจำนวนมาก
             นายเด่นชัย ขาวสะอาด ประธานคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม กล่าวว่า การจัดงานร้านค้าชุมชน สินค้า OTOP 3 ตำบล ได้แก่ อบต.ทุ่งไชย เทศบาล ต.โคกจาน และเทศบาลต.บุสูง ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีมาตรฐานในระดับสากล การจัดงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ การแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในแต่ละตำบล
                นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า นับว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าวัดป่าพิมลมังคลารามแห่งนี้ ซึ่งถ้าเป็นวัดคนก็จะนึกถึงเรื่องพระพุทธศาสนา แต่จริงๆแล้ววัดแห่งนี้ได้หลอมรวมเชื่อมโยงวัด โรงเรียน ชุมชนเข้ามาด้วยกันและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากนั้นก็ยังเป็นฐานในการที่จะจำหน่ายเรื่องสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ที่วัดแห่งนี้ได้ทำมาเป็นปีที่ 4 แล้ว อันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเป็นพลังความสามัคคีที่เข้มแข็งจริงๆมีการรวมพลังกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมพิธี เพ็ญมาฆมาสตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์ และเลือกซื้อสินค้า OTOP จำนวนมากในระหว่างวันที่ 4 – 6 มี.ค. 66 ที่วัดป่าพิมล มังคลาราม บ้านโนนแดง – โนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!