ร้อยเอ็ด-จัดงาน “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 1 ลดค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด

ร้อยเอ็ด-จัดงาน “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 1 ลดค่าครองชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
            เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคปรับราคาสูงขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
             รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/Young Smart Farmer ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดงานดังกล่าวมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าลดราคาพิเศษ อาทิ หมูเนื้อแดง น่องไก่ติดสะโพก น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร ฯลฯ
              ทั้งนี้ การจัดงาน “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดร้อยเอ็ด” กำหนดจัดงาน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!