ประจวบคีรีขันธ์-คณะกรรมาธิการฯสภาผู้แทนราษฏร ประชุมร่วมเทศบาลเมืองหัวหิน ยกระดับ”เมืองการปกครองพิเศษ”

ประจวบคีรีขันธ์-คณะกรรมาธิการฯสภาผู้แทนราษฏร ประชุมร่วมเทศบาลเมืองหัวหิน ยกระดับ”เมืองการปกครองพิเศษ”

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

               เวลา 10.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 66 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศ.โกวิทย์ พวงงาม รองคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ โฆษก คณะกรรมาธิการฯ สส.ปข.เขต 2 และคณะฯ ประชุมร่วมกับ น.ส.ไพลิน กองพันธ์ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ รองปลัดฯ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกฯ และคณะ หน.ส่วนราชการ เพื่อกำหนดแนวทางในการที่จะยกระดับเทศบาลเมืองหัวหินสู่การเป็น”เมืองเขตการปกครองพิเศษ”
              ศ.โกวิทย์ฯ กล่าวว่า 4 ปีที่ได้ทำหน้าที่คณะกรรมาธิการฯมานั้นก็ได้กพหนดแผนงานให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น เมืองท่องเที่ยว เมืองชายแดน เมืองเขตการปกครองพิเศษ เมืองเศรษฐกิจพิเศษ EEC. ภาคตะวันออก ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ต้องการที่จะยกระดับเมืองแล้วก็จะต้องมีรูปแบบ ข้อมูลข้อกฎหมาย พรบ. เทศบัญญัติ และฐานรายได้และอื่นๆ จัดทำเอาไว้แล้วนำเสนอมายังคณะกรรมาธิการฯ จากนั้นทางคณะฯก็จะนำเสนอต่อทางรัฐบาลพิจารณาเพื่อเป็นการยกระดับขึ้นเช่น เทศบาลตำบล เป็นเมือง เมืองเป็นนคร นครเป็นเขตเมืองการปกครองพิเศษเหมือนกับเมืองพัทยา ซึ่งเมืองหัวหินนั้นมีความพร้อมที่จะเป็น”เมืองเขตการปกครองพิเศษ”
               ทางด้าน นายพรเทพ วิสุทธ์วัฒนศักดิ์ สส.ปข.เขต 2 กล่าวว่า ในส่วนของเมืองหัวหินนั้นสิ่งที่จะต้องแก้ไขพัฒนาในฐานะเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองเขตการปกครองพิเศษนั้น จะต้องปรับปรุงสนามบินให้สายการบินต่างประเทศมาลงให้ได้ ซึ่งขณะนี้มีเพียงแค่สายการบินภายในประเทศ รับรองตรวจสอบสถานภาพน้ำทะเลในความสะอาด ระบบการจราจรที่ติดขัด และ ยกระดับสินค้า”โอทอป” ที่มีอยู่ให้โดดเด่น ซึ่งทั้งหมดนี้ทางรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นต้องร่วมกันจัดการและเมื่อเป็นเมืองเขตการปกครองพิเศษได้แล้วก็จะทำให้หัวหินมีนักท่องเที่ยวและผู้คนมาอยู่ มาเยือน กันมากขึ้นครับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!