ร้อยเอ็ด-คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่สอดส่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ร้อยเอ็ด-คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่สอดส่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี หมู่ 6 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
            นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกิจกรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (การเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน) เป็นทักษะทั่งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาประคองชีพ ให้แก่เยาวชนนักเรียน ด้าน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!