ชลบุรี-เชิญชวนศิษย์เก่า รร.จ่านาวิกโยธิน ร่วมประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานวันก่อตั้งชมรมฯ ครบรอบ 19 ปี

ชลบุรี-เชิญชวนศิษย์เก่า รร.จ่านาวิกโยธิน ร่วมประชุมสามัญประจำปีและร่วมงานวันก่อตั้งชมรมฯ ครบรอบ 19 ปี

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

            ณ สำนักงานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอกดวง พึ่งสุรินทร์ ประธานชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน (รร.จ.นย.) พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการจัดงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 และเตรียมจัดงานวันครบรอบ 19 ปี การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค.66 ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ
           โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 09.20 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 09.30 น. – 10.30 น. พิธีทางศาสนาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับศิษย์เก่า รร.จ.นย.ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เวลา 10.40 น. – 11.45 น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีศิลปิน อาจารย์ บุญตา ลูกโม และคณะมาขับกล่อมเสียงเพลง ให้ได้รับความสุขความสนุกสนานตลอดงาน การแต่งกายชุดพลเรือนสุภาพ ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
             นาวาเอกดวง พึ่งสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน (รร.จ.นย.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์รวมแห่งการเสริมสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีระหว่างสมาชิกและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อให้ความอนุเคราะห์ แก่สมาชิกและศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประการสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ตลอดจนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และกิจกรรมสงเคราะห์อื่นๆ อีกด้วย จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!