นครสวรรค์-นายก อบจ.ลงพื้นที่ดูขุดเจาะบ่อบาดาล ที่วัดท่าไม้

นครสวรรค์-นายก อบจ.ลงพื้นที่ดูขุดเจาะบ่อบาดาล ที่วัดท่าไม้

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 มีนาคม 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ Mobile Team ลงพื้นที่ติดตามภารกิจงานขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมี นางกัลย์ชพร รอดบำรุง สมาชิก อบจ.อำเภอชุมแสง เขต 2 นำเข้าพื้นที่ มี ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอชุมแสง นายบุญส่ง กองทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไม้ พระสม จนฺทวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ คณะครู-นักเรียน และชาวบ้านท่าไม้ ให้การต้อนรับ
               ในการขุดเจาะครั้งนี้ ทางอบจ.นครสวรรค์ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเจาะหาแหล่งน้ำแห่งใหม่ ประกอบด้วยเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 ชุด ประกอบด้วย รถเจาะบ่อที่สามารถเจาะลึกได้ไม่น้อยกว่า 300 เมตร จำนวน 1 คัน รถบรรทุกพร้อมเครื่องอัดอากาศ(แรงดันสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 25 บาร์ จำนวน 1 คัน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2566 ได้น้ำที่ความลึก 48 เมตร (พัฒนาบ่อ 42 เมตร) สามารถสูบน้ำได้ปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจะมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย วัดท่าไม้ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดท่าไม้ และชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
               นายกอบจ.กล่าวว่า “การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่องที่ทาง อบจ.ทำมาตลอด 2 ปี ซึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นมีปัญหาการขาดน้ำมาตลอด โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง จะทำให้น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และพื้นที่ตำบลท่าไม้นั้น เดิมทีใช้ประปาหมู่บ้านแต่น้ำไม่เพียงพอ ซึ่งทางวัดท่าไม้
             โดยท่านเจ้าอาวาส ท่านนายอำเภอ ท่านผอ.รร. ได้ติดต่อกับ สจ. ในเขตพื้นที่ และประสานงานให้ทาง อบจ.นครสวรรค์ นำเครื่องมือมาเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการเจาะวันนี้จะได้ปริมาณน้ำถึง 10 คิว และทางอบจ.เตรียมเรื่องเร่งทำน้ำบาดาล ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งควรจะต้องมีบาดาลควบคู่กับประปาหมู่บ้าน หรือทุกแห่งที่มีประปาหมู่บ้าน มีสระน้ำ ควรต้องเตรียมวางแผนขุดบ่อบาดาลเสริมอีก สำหรับพื้นที่ไหนน้ำไม่เพียงพอนั้น ให้ประสาน สจ.ในเขตพื้นที่มาได้เลย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!