นครปฐม-จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นครปฐม-จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 16 นครปฐม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี
               ทั้งนี้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาฝีมือให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะผ่านมาถึง 53 ปีแล้ว ยังคงทันสมัย และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
               อีกทั้งเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่จะเป็นเครื่องมือวัดความสามารถของแรงงาน ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบป้ายมาตรฐานผู้ประกอบการอาชีพ ให้แก่บริษัทที่ให้การสนับสนุน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมชมนิทรรศการ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!