กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมการนำเสนอบริบท ภาพร่วมของจังหวัด

กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมการนำเสนอบริบท ภาพร่วมของจังหวัด

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

 คณะผู้บริหาร สสจ.และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการนำเสนอบริบท ภาพร่วมของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง สสจ.เขตสุขภาพที่ 5 รับฟัง
                 วันที่ 1 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุม ร่วมรับฟังการนำเสนอบริบท ภาพร่วมของจังหวัดกาญจนบุรี และ Referral system ของจังหวัด
                 โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา , นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ , นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนำเสนอดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!