นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯจัดโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯจัดโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว;ชาติชาย เกียรติพิริยะ

สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์จัดโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน พัฒนาประชาธิปไตย

                เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 1 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสาขารัฐศาสตร์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสตบงกช อาคารรัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยมี นายกิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน
                ด้านวิทยากรมี นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ นายวิรัตน์ ศิริกุล อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ และ นายธรรมภณ โพธิเอม ประธานสภาเทศบาลตำบลพยุหะคีรี บรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษาและผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน และทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดี
                สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ทั้งยังเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสาขารัฐศาสตร์ โดยให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับจังหวัดอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!