ลพบุรี-ทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษช่วยเหลือประชาชนพัฒนาวัด

ลพบุรี-ทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษช่วยเหลือประชาชนพัฒนาวัด

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

                กองพันทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนพัฒนาวัด เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดี มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน
                 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ส.พัน.35 นสศ.) จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ของหน่วย จำนวน 20 นาย ร่วมกับ จิตอาสาภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมแล้วกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้กับทาง วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ของวัดมุจลินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
                ตลอดจน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาร่วมทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน ในงานเทศกาล “งานวัดมุจลินทร์ ประจำปี 2566” รวมถึง เป็นแบบอย่างของการแสดงออก ซึ่งความสามัคคี เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการทำความดี มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานทหาร และ ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!