อุดรธานี-เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อุดรธานี-เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล พ.ต.อ.กานต์ ตั้งวิจิตร ผกก.สภ. เพ็ญ พร้อมกำลังพล ชุดจิตอาสา สภ.เพ็ญ ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเพ็ญ พ.ญ.ณัฐิดา กิมชัยวงศ์ นายแพทย์ปฎิบัติการ, น.ส.พิชญาภา ทักษิณธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, น.ส.กลอยกมล ไชยแสง นักโภชนาการปฎิบัติการ, นางธนิกา มุมอภัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ,นางศิริพร งามชัยภูมิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน,น.ส.พูนทรัพย์ วีระบุรุษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,น.ส.นุฎนาฎ ไชยมนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น นายวัชยาคม หงษ์โง่น ผอ.รพสต.สร้างแป้น,น.ส.นุชนาฎ ไชยมนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,น.ส.ภรณ์ชนก คำเกษ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
               ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง – ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ในส่วนทางด้านทีมสหวิชาชีพ ได้ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้านให้คำแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับญาติ ผู้ดูแล ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ยากไร้ 4 ราย ดังนี้ 1.นายประยูร อัครบุตร อายุ 51 ปี 2.นางสาวพวงเพชร สุพะนาน อายุ 54 ปี 3.นางทองยุ่น ภูมิเพชร อายุ 70 ปี 4.นายมนตรี ไพเราะ อายุ 34 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!