ราชบุรี-พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดบริการที่พักผู้ป่วยมะเร็ง

ราชบุรี-พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดบริการที่พักผู้ป่วยมะเร็ง

ภาพ/ข่าว ประทีป ราชบุรี

            พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดบริการที่พักชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีฐานะยากจนและอยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสง ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโรงพยาบาลราชบุรี
            วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วยนางวันทนา ชนะกุล ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี นายแพทย์นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิโรงพยาบาลราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการที่พักชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่มีฐานะยากจนและอยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสง
            โดยศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลราชบุรีรองรับผู้ป่วยในภาคตะวันตกทั้งหมด 8 จังหวัด มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการฉายแสงไม่น้อยกว่าปีละ 2,000 ราย ซึ่งขั้นตอนการฉายแสงต้องฉายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยผู้ป่วย 1 ราย ต้องฉายแสงโดยเฉลี่ย 25 ถึง 30 ครั้ง โดยผู้ป่วยบางรายมีฐานะยากจน เดินทางลำบาก ทำให้ส่วนหนึ่งไม่สามารถทำการรักษาได้ครบ หรือขอยุติการรักษา เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายและการเดินทาง ดังนั้นทางศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ได้มีการสำรวจพื้นที่และประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มีการประชุมพูดคุยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกันจากนั้นจึงได้มีการจัดทำโครงการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อผู้ป่วยบางรายมีฐานะยากจน สามารถทำการรักษาได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!