ประจวบคีรีขันธ์-“ร้านกัญชา หัวหิน”ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ประจวบคีรีขันธ์-“ร้านกัญชา หัวหิน”ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพ-ข่าว:ธนดล ชินพันธ์ / สมนึก ภูมีศิลป์

              อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้านภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นบางช่วงวลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่มีวันหยุดยาวจะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและการเกิดอุบัติเหตุก็มีจำนวนสูงกว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติ
            “ในระหว่างการเดินทาง ขณะขับรถเกิดอาการง่วงนอน ควรหยุดรถจอดแวะพักตามจุดพักรถหรือปั้มน้ำมัน เพื่อพักผ่อนให้คลายง่วงนอน ก่อนที่จะขับรถเดินทางต่อไป ไม่ควรฝืนขับรถในขณะง่วงนอนเด็ดขาด เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภัย”

             กระผม นายพีรวัส ขมสวัสดิ์ ในนาม ร้านกัญชา หัวหิน SWEED HOME อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!