นครนายก-ชมรมครูนอกราชการอำเภอบ้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

นครนายก-ชมรมครูนอกราชการอำเภอบ้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

               ที่ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานกองทุนหมู่บ้านคลองห้วยถ่าน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายบุญธรรมช้อนทอง ประธานกรรมการชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2566 ได้มีวาระการประชุมและชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา
                อาทิ ความเคลื่อนไหวของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น การเงินของชมรม การเยี่ยมสมาชิกผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การพบปะสังสรรค์ในชมรม ตลอดจนการปรับรายชื่อคณะกรรมการชมรม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และร่มกันบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!