นครนายก- คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

นครนายก- คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

             เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ,ผู้นำชุมชน,นักเรียน,นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ
            จากนั้นนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติพิธี อาราธนาศิล พระสงฆ์ให้ศิล ประธานในพิธี ,ผู้ร่วมพิธี รับศิล เจ้าหน้าที่ปฎิบัติพิธีอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประธานสงฆ์ นำเจริญจิตภาวนา

          จากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร ประธานในพิธีกลาบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประธานในพิธีกราบลาประธานสงฆ์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!