อยุธยา-บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน” ครั้งที่ 4

อยุธยา-บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน” ครั้งที่ 4

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด “โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” ครั้งที่ 4
            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลภาชี ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน “โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน”
           ดำเนินการโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี นายสเกน จันทร์ผดุงสุข นายกเทศมนตรีตำบลภาชี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอภาชีให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบาง และประชาชนร่วมงาน จำนวน 250 คน โดยสิ่งของ ถุงยังชีพ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จาก พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ที่ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ด้วย
           โดยมีกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 40,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!