กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมการตรวจราชการ

กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมการตรวจราชการ

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคเอกชน และรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี
              โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจน บุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าร่วมประชุมของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3(จังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference : Application Zoom/Cisco Webex) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!