กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการทุกภาคส่วนดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้กับประชาชน

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการทุกภาคส่วนดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้กับประชาชน

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำส่วนราชการทุกภาคส่วนดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค ให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ และ นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการจำนวนกว่า 500 คน
                 ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน จากนั้นได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทรายให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน รายละ 3,000 บาท จำนวน 10 ราย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบรถวีลแชร์ ให้กับผู้พิการ จำนวน 1 ราย และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
                 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการรับฟังและหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่อำเภอไทรโยคมีความเดือดร้อนในด้านการถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การขยายเขตไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์สื่อสาร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามและดำเนินการต่อ ต่อจากนั้นได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการออกให้บริการประชาชนรวมทั้งพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการจากภาครัฐด้วย
                 สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ตำแหน่งงานว่าง การสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง ๆ การตรวจรักษาโรค การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!