นครสวรรค์-อบจ. มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา ระดับ ปวส.-ป.ตรี ครั้งที่ 1 รวม 312 ราย เกือบ 3 ล้าน

นครสวรรค์-อบจ. มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา ระดับ ปวส.-ป.ตรี ครั้งที่ 1 รวม 312 ราย เกือบ 3 ล้าน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ และสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวส -ป.ตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
             สำหรับการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง มีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรีเข้ารับทุนรวมทั้งหมดจำนวน 312 ราย จากสถานศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6
           ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ซึ่งจะให้ทุนตามใบเสร็จที่นักศึกษาจ่ายจริง สูงสุดภาคเรียนละไม่เกิน 16,500 บาท รวมปีละไม่เกิน 33,000 บาท โดยในการมอบทุนครั้งนี้รวมยอดเงินทุนการศึกษา 2,697,160 บาท
           นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เมื่อทุกคนได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว ขอให้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จ ซึ่งในการมอบทุนครั้งต่อไป จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ไปมอบทุนการศึกษาให้ถึงโรงเรียน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!