ร้อยเอ็ด-รับมอบอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม

ร้อยเอ็ด-รับมอบอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และอีก 3 สาขาในจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ที่ตั้งสาขาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ
               วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีมอบอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)ให้กับผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพทั้ง 5 สาขา เพื่อนำไปประดิษฐาน ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ ของแต่ละสาขา โดยมีผู้ดูแลสาขา ประกอบด้วย อ.ชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, สาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด อ.รัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ , สาขา 83 วัดวิมลนิวาส สาขา 227 วัดกลาง อำเภอเกษตรวิสัย และสาขา 273 วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ที่ มณฑลพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยทั้ง 5 สาขา ที่ได้รับมอบอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม จะได้นำไปประดิษฐาน ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ ณ ที่ตั้งสาขา จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร 101 รูป หลังพิธีตักบาตรเสร็จเรียบร้อย ขบวนรถอัญเชิญอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ไปยังที่ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพของแต่ละสาขา ต่อไป
                สำหรับพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ไปประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ตั้งขบวนอัญเชิญที่บริเวณด้านหน้าประตูสาเกต โดยมีขบวนกลองยาวและนางรำจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ขบวนประกอบด้วย รถพระอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ขบวนธงชาติ ธงธรรมจักร รูปเหมือนหลวงพ่อวิริยังค์เคลื่อนขบวนสู่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ชั้น 7 อาคารสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นสาขาแรก โดยมี นางจวงจิรา สุริยวนากุล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พระครูธรรมธร ประกาสิต ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม เจ้าคณะตำบลเหนือเมือง (ธรรมยุต)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเจริญ นิลสุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
                 หลังจากนั้น ได้เคลื่อนขบวนสู่ สาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สาขา อาคารหอประชุมภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต คณะศิษยานุศิษย์ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยได้ประกอบพิธีสงฆ์ พิธีรำลึกถึงครูอาจารย์ และได้ประดิษฐานไว้ ณ หอประชุม สาขาแห่งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ต่อไป
                 สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาและทำสมาธิเพื่อฝึกจิตให้มั่นคง และเป็นผู้ให้กำเนิด สถาบันพลังจิตตานุภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นสถาบันที่มุ่งสอนให้ผู้คนรู้จักทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและทุกศาสนา ปัจจุบันมีสาขาถึง 311 สาขาทั่วประเทศ โดยอัฐิธาตุของท่านได้มอบแก่สถาบันพลังจิตตานุภาพ ทุกสาขา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!