ราชบุรี-เทศบาลเมืองท่าผา จัดงาน “ย้อยรอยเมืองโกสินารายณ์

ราชบุรี-เทศบาลเมืองท่าผา จัดงาน “ย้อยรอยเมืองโกสินารายณ์

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

             วันที่ 27 ก.พ.2566 ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ หมู่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา พร้อมด้วย ดร.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร อดีต ส.ส.ราช บุรี และข้าราชการสำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา ประชาชนชาว ต.ท่าผา ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมกันทำพิธีบวงสรวงรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ โดยทางเทศบาลเมืองท่าผา ได้จัดงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันนี้
             ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา เปิดเผยว่า บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ เดิมเป็นเมืองโบราณ คือ “ศัมพูกปัฏฏนะ” หรือเมืองโกสินารายณ์ มีสระน้ำขนาดใหญ่ สระโกสินารายณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “สระน้ำทิพย์” มีความเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยลพบุรี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งสระโกสินารายณ์ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 200 เมตร และยาว 400 เมตร มีระบบชลประทานแบบ บารายขนาดใหญ่ เฉกเช่นแบบเขมรโบราณ แล้วขุดคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคในยุคสมัยนั้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2509 ได้มีการขุดพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี สลักจากหินทรายไม่มีเศียร อยู่ภายในจอมปราสาท ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสระน้ำไปประมาณ 300 เมตร
           ดร.ทรงยศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ ทางเทศบาลเมืองท่าผา ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2555 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี 2557 เพื่อแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสระน้ำโกสินารายณ์ และองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เปล่งรัศมี 8 กร จำลองขนาดเท่าองค์จริง จอมปราสาท พร้อมข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยลพบุรี และอีกหลายอย่างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ
            ดร.ทรงยศ กล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางเทศบาลเมืองท่าผา ได้มีการจัดงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์ สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานจะมีกิจกรรมหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า จะพิธีบวงสรวงองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากนั้นจะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ส่วนภาคค่ำ จะมีพิธีเปิดงาน ชมการแสดงของชุมชนเชื้อสายลาวเวียง การแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองโกสินารายณ์..จากนักเรียนโรงเรียนวัดโกซินารายณ์ สนุกกับรำวงย้อนยุค และการจัดจำหน่ายสินค้า ขึ้นชื่อของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าผา เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!