ประจวบคีรีขันธ์-มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งจำนวน 400 คน

ประจวบคีรีขันธ์-มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งจำนวน 400 คน

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

             เวลา 10.00 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รต.ไตรภพ เขียนบรรดิษฐ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมประจวบฯ น.ส.รุ่งทิพย์ พิษณุ นักพัฒนาสังคมประจวบฯ และคณะฯให้การต้อนรับ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เจ้าของ รร.อนันตรักษ์การบริบาลเมืองหัวหิน น.ส.จรัญญา เสงี่ยมพันธ์ศิริ ที่ปรึกษา ซันนี่ โฮมส์หัวหิน นายยูโซ๊ป โต๊ะวัง กรรมการศูนย์ CSR ประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสที่ได้นำอาหารกลางวัน สิ่งของเครื่องใช้ต่างไป มามอบให่กับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งขายหญิง ภายในศูนย์จำนวน 400 คน
             ดร.พรระวีฯทกล่าวว่า โครงการในการมาช่วยเหลือในครั้งนี้ตนเองและคณะและกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นมาเนื่องจากทราบว่า กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ยังขาดแคลนสิ่งของ เพราะฉะนั้นแล้วจึงเกิดโครงการช่วยเหลือดูแลปีละหนคนกันเองของชาวเมืองหัวหินขึ้นมาช่วยเหลือให้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!