เชียงใหม่-สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา ถวายพระพรองค์ภาฯ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

เชียงใหม่-สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา ถวายพระพรองค์ภาฯ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

                 วันนี้ (27 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยได้จัดพิธีดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 3 แล้ว
                โดยในพิธีได้มีการสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ “วะชิระกิตติยาภาชะธีตาวะระทานะคาถา” โดยมีความหมายพอสังเขปว่า ขอพระองค์ จงทรงปราศจากโรคาพาธ นิราศภัย ไร้ทุกข์ ไม่มีอุปัททวะขัดขวาง ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระเกียรติคุณก้องไกล ทรงพระเกษมสำราญ และขอสวัสดิมงคล จงเกิดมีแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในกาลทุกเมื่อ
                ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นระยะเวลา 8 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!