ศรีสะเกษ-จัดยิ่งใหญ่วันสหกรณ์แห่งชาติ ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษคว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค

ศรีสะเกษ-จัดยิ่งใหญ่วันสหกรณ์แห่งชาติ ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษคว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

             เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2565 ภายใต้ชื่องานว่า “ สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม” ซึ่ง สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะและปลูกจิตสำนึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” อันจะนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์งานวันสหกรณ์แห่งชาติ และเอกลักษณ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมี นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีรนันท์ คำคาวี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องชาวสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
            นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 26 ก.พ.ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กร สมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การรำบวงสรวง พิธีทางศาสนา พิธีถวายสักราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
             การอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ การจัดนิทรรศการด้านสหกรณ์และด้านการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัด และรางวัลการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ซึ่งรางวัลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2565/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรสวนยางตำบลกันทรอม ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด รางวัลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565/2566 ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรสวนยางตำบลกันทรอม ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด รางวัลการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ระดับจังหวัดประจำปี 2566 ระดับดีเด่น ได้แก่สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรขันธ์ จำกัด ระดับดี ได้แก่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด สหกรณ์การเกษตร กันทรลักษ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด
              ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้นำผู้มาร่วมพิธีทุกคนแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!