อุบลราชธานี-จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

อุบลราชธานี-จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

           วันนี้ ( 26 ก.พ.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในวันสหกรณ์แหงชาติ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และแสดงความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
           โดยประธานในพิธี อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน “สหกรณ์แหงชาติ ประจำปี 2566” โดยมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2566 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ภายต้าโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2566
             ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 อนุมัติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งในปี2566 เป็นปีที่ 107 ของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ ช่วยยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก ทั้งเศรษฐกิจและสังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!