เชียงใหม่-ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอดอยหล่อ

เชียงใหม่-ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอดอยหล่อ

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

           วันนี้ (24 ก.พ. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งออกให้บริการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
            ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว แก่เกษตรกร พร้อมเดินเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตร และการออกบูธของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการให้ความรู้ทั้งการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมความรู้การเกษตร รวมถึงความรู้ด้านวิชาการ ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่น ๆ โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!