ราชบุรี-นายกเล็ก ทม.ราชบุรี ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดลานทักษะอาชีพ

ราชบุรี-นายกเล็ก ทม.ราชบุรี ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดลานทักษะอาชีพ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 24 ก.พ.66 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ เปิดลานทักษะอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวาทิน ทองแก้ว พลังงานจังหวัดราชบุรี , ว่าที่ ร.ต.พงษ์อนันต์ เปลี่ยนศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี ,น.ส.ขนิตา คล้ายยิ่งเหมือน ผู้แทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี , นายสมเดช แก้วมณี นายกสมาคม และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ,ร.ต.มนูญ สุขเกษม ปราช์ญชาวบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในวันนี้ โดยมี ดร.อภิรดี กลกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ให้การต้อนรับ
               สืบเนื่องโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ เปิดลานทักษะอาชีพ” ประจำปี การศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู นักเรียน และโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในชุมชน และเพื่อแสดงให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของ ครูและนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ การจำหน่ายสินค้าในกิจกรรม ”ตลาดนัดเรียนรู้ ก้าวสู่อาชีพ” โดยมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรีให้การสนับสนุนร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!