ชลบุรี-ฝึกการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED ให้กับคณะครูและนักเรียน รร.วัดราชสิงขร

ชลบุรี-ฝึกการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED ให้กับคณะครูและนักเรียน รร.วัดราชสิงขร

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

           กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดวิทยากร อบรมการปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED ให้กับคณะครู บุคคลากรและนักเรียน รร.วัดราชสิงขร ในวันที่ 23-24 ก.พ.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม รร.วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร กทม. ให้เกิดความเชี่ยวชาญและความชำนาญ ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติฉุกเฉิน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!