สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯ ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ในโครงการ “ผู้ว่าฯชวนคิด ชวนทำ ผู้นำต้องทำก่อน”

สิงห์บุรี-ผู้ว่าฯ ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ในโครงการ “ผู้ว่าฯชวนคิด ชวนทำ ผู้นำต้องทำก่อน”

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ในโครงการ “ผู้ว่าฯชวนคิด ชวนทำ ผู้นำต้องทำก่อน” ณ ศูนย์โคกหนองนา โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. เพื่อขับเคลื่อนการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน และร่วมกันบูรณาการแก้ไข ติดตาม หาทางออกและดำเนินการ ตามกิจกรรม “ถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน”

             โดยภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำอาหารที่ทำกันเองของแต่ละคนใส่ปิ่นโตคนละ ๑ ปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นด้วยกัน ซึ่งมีกับข้าวพื้นบ้านมากมายหลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความรัก การเป็นกันเอง และความสามัคคีกันระหว่างส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการสาธิตคัดแยกเศษอาหาร เป็นแบบอย่าง ลงในถังขยะเปียก รวมทั้งได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนรู้การลดการงดใช้ถุงพลาสติก/ประโยชน์ของการแยกขยะอินทรีย์ ที่มีในทุกครัวเรือน เพื่อคัดแยกเศษอาหารนำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน อีกทั้งยังเป็นการลดโลกร้อนอีกด้วย ซึ่ง อำเภอพรหมบุรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๖,๔๔๔ ครัวเรือน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกแล้ว ๖,๓๑๕ ครัวเรือน คิดเป็น ๙๘% ซึ่งการจัดโครงการนี้ มีแนวคิดว่า “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยเป็น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละตำบล โดยในขณะนี้มีการขยายวงรอบที่ ๓ ที่ ๔ ของกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนใกล้เคียงแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะขยายวงรอบต่อๆไป จนพื้นที่ของอำเภอพรหมบุรี มีการคัดแยกขยะอินทรีย์และถังขยะเปียก จนครบ ๑๐๐ % ทั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งส่วนราชการ/ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!