สิงห์บุรี-SINGBURI | Unseen New Chapter

สิงห์บุรี-SINGBURI | Unseen New Chapter

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉา

สิงห์บุรีSINGBURI | Unseen New Chapter

           บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมิวเซียมสิงห์บุรี (อาคาร ร.ศ. 130) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี นำโดย นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานลพบุรี จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว “มิวเซียมสิงห์บุรี” เข้าสู่ โครงการ Unseen New Chapter ของ ททท.

           โดยมี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วย ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

             ททท. ได้กำหนดจัดทำโครงการ Unseen New Chapter ภายใต้กลยุทธ์กระตุ้นการเดินทาง และการใช้จ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 77 แห่ง จาก 77 จังหวัด

            ทั้งนี้ เพื่อนำมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ใน ปีท่องเที่ยวไทย 2566 และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็น Unseen New Chapter คือ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การเดินทางเข้าถึงได้สะดวก มีมุมมองในการถ่ายภาพที่หลากหลายและสวยงาม ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็น Unseen Unseen New Series และมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี หรือเชื่อมโยงกับ Responsible Tourism /BCG Model

             โดยมีเงื่อนไขในการส่งแหล่งท่องเที่ยว กำหนดให้ 1 จังหวัด ส่งได้ 1 แหล่งท่องเที่ยว เมื่อได้ชื่อ 1 แหล่งท่องเที่ยว ททท.ส่วนกลาง จะรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด จากนั้น ททท.จะเปิดให้นักท่องเที่ยว สาธารณชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ ในวงกว้าง ทั้ง 77 แหล่งท่องเที่ยว จะเหลือเพียง 20 แหล่งท่องเที่ยว และอีก 5 แหล่งท่องเที่ยวจะขอสงวนสิทธิ์คัดเลือก โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหมดเป็น “25 Unseen New Chapters” ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เหลือ ที่ไม่ได้รับการโหวต 52 แหล่งท่องเที่ยว ททท. ยังให้ความสำคัญและจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!