ชุมพร-ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.เปิดตัวแถลงข่าวพร้อมชิงเก้าอี้

ชุมพร-ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.เปิดตัวแถลงข่าวพร้อมชิงเก้าอี้

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

      วันที่ 20 ต.ค.63เ วลา 11.30 น. นายนพพร อุสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครตำแหน่ง นายก อบจ.ชุมพร เปิดศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง “ทีมพลังชุมพร” ณ เลขที่ 29 ซ.เมืองชุมพร 21/1 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีสื่อมวลชนหลายแขนงมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น  สำหรับการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในครั้งนี้นอกจากจะนำเสนอนโยบายการทำงาน พร้อมเปิดตัว นายสุวรรณ สัจจะปิยะนิจกุล อดีตนายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่ม “พลังชุมพร” และนายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ เป็นหัวหน้ายุทธศาสตร์ในการจัดทำนโยบาย โดยรับข้อมูลของเหล่าสมาชิก สจ.ในทุกพื้นที่ นำมาจัดทำเป็นนโยบาย “ปรับฐาน สืบสาน ต่อยอด 9 พลังชุมพร”
      นายนพพร อุสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชุมพร เปิดเผยว่า ผมเป็นลูกหลานคนชุมพร จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านในโสม แล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านหินแก้ว จากนั้นก็สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนศรียาภัย แล้วไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมาเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จฯ และได้รับโอกาสทำงานให้เข้ามาทำงานการเมืองมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนจากท่าน ส.ส.ลูกหมี ชุมพล จุลใส และ ส.ส. สุพล จุลใส
ย้อนไปช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการประชุมของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้มีมติให้ผมเป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. หากมีการเลือกตั้ง อบจ.จะมีขึ้น
         จากวันนั้นผมได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับทราบปัญหาจากหลายๆพื้นที่ พร้อมนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาเข้าที่ประชุม เพื่อเอามาทำเป็นนโยบายของกลุ่ม “พลังชุมพร” โดยมี ท่านอาจารย์ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ จนที่ประชุมยุทธศาสตร์กลั่นกรองออกมาเป็นนโยบายภายใต้ประโยคที่ว่า “ปรับฐาน สืบสาน ต่อยอด 9 พลังชุมพร” โดยมีนโยบาย 9 นโยบายประกอบด้วย 1.พลังบ้านพ่อ มีวัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ,2.พลังเศรษฐกิจขุมชนฐานราก โดยมีแผนแม่บทชุมชนคือ 1 ตำบล 1 ล้าน ,3.พลังการศึกษา เราจะมีศูนย์ประสานเครือข่ายอุดมศึกษา และผลักดันให้มหาวิทยาลัย จ.ชุมพรมีความชัดเจนขึ้น ,4.พลังจิตอาสา เราจะเร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของผู้นำที่มีจิตอาสา เพื่อไปต่อยอดแก่เยาวชนชุมชนและ อสม. ,5.พลังการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว 6.พลังการบริหาร เราจะยกระดับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีมาตรฐานสากล ,7.พลังกีฬา เราจะมุ่งเน้นยกระดับเพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดชุมพร และจะประสานจัดสร้าง 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตรฐาน ,8.พลังเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรโดยสร้างเครือข่ายอินทรีย์ที่ มีความปลอดภัย เพราะเกษตรอินทรีย์คือหนทางอยูรอดของเกษตรกรในอนาคตและยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรสูงขึ้น และ 9.พลังโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ อบจ.เรารับผิดชอบ ไม่ว่า การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ซ่อมสะพาน และจัดสร้างแหล่งน้ำ เพราะที่ผ่านมาเรามีข้อจำกัดหลายอย่างจนทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวล่าช้าออกไป จนทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นโยบายที่นำมาเสนอให้กับสื่อมวลชนในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจในการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโดยเน้นความเป็นรูปธรรมที่ประชาชนจับต้องได้ โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภายใต้การนำของ ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นคณะทำงานที่คร่ำหวอดในวงการราชการหลายภาคส่วนเพื่อให้นโยบาย “ปรับฐาน สืบสาน ต่อยอด 9 พลังชุมพร” จากกลุ่ม “พลังชุมพร” เป็นรูปธรรมให้ประชาชนคนชุมพรพิจารณาอีกครั้งหากมีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!