นครสวรรค์-นายก อบจ.ดูแปลงนา โรงเรียนชาวนา ที่คลองเคียน พร้อมเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นครสวรรค์-นายก อบจ.ดูแปลงนา โรงเรียนชาวนา ที่คลองเคียน พร้อมเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นายอรรณพ ทาเอื้อ ส.อบจ.อำเภอบรรพตพิสัย เขต 1 และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่ดูพันธุ์ข้าว และแปลงนาของนายบุญลือ จันทะรังศรี สมาชิกมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์  ที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในการเข้าดูแปลงนา ดูพันธุ์ข้าวครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาพันธุ์ข้าว ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ของ อบจ.นครสวรรค์
           โดยมีนายนพดล มั่นศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์  และสมาชิกมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งทาง อบจ.นครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเดิม ไม่ให้สูญพันธุ์ มีการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างตลาดใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ที่มีคุณลักษณะพิเศษของตัวเอง และสามารถนำไปแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สุรา ขนมจีน ไอศกรีม หรือขนมปัง เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และยังสามารถเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรได้มากขึ้น
          นายนพดล มั่นศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาฯ เผยว่า ปัจจุบันพันธุ์ข้าวของจังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 38 สายพันธุ์ และมีการพัฒนา ด้วยการตัดต่อสายพันธุ์เพิ่มอีกกว่า 20 สายพันธุ์ ซึ่งเผยแพร่ให้เกษตรกรและเครือข่ายทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ และยังมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเรื่องการไม่มีทุนรับรองพันธุ์ข้าว
          นายก อบจ.นครสวรรค์  กล่าวว่า “อบจ.นครสวรรค์ มีเป้าหมายคือ ทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตของคนนครสวรรค์ดีขึ้น จึงร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวได้ใช้เป็นพันธุ์ดี หรือพันธุ์ตั้งต้นที่มีคุณภาพ หากมีการพัฒนาตัดต่อสายพันธุ์ และแปรรูปสินค้าจากข้าวในรูปแบบต่างๆ    จะสามารถเปิดตลาดใหม่ได้  เพื่อป้องกันการเอาเปรียบด้านราคาและการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ นายก อบจ.กล่าวต่ออีกว่า ทาง อบจ.นครสวรรค์ จะมีการนำข้อมูลรวมมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีการศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าว วิธีการคัดเลือกและการสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการประมวลผล และจะนำข้อมูลมาใช้เพื่อการศึกษาต่อยอด พัฒนาพันธุ์ข้าว ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร ผู้บริโภค และตลาดค้าข้าวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!