ตาก-เทศบาลตำบลพบพระ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน

ตาก-เทศบาลตำบลพบพระ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              วันที่ 23 ก.พ.2566 นายนิกร จันตา นายกเทศบาลตำบลพบพระ มอบหมายให้ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพบพระ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ การรับชำระเงินสมทบประจำปีให้กับสมาชิกรายเดิม ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 (ฝั่งชุมชนที่ 4 ) ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก บรรยากาศวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน ประชาชนอยู่บ้านเป็นส่วนมาก ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านบางส่วน
            เนื่องด้วยวันนี้มีงานทำบุญ (งานปอย) ของบ้านพบพระบางส่วนเดินทางไปร่วมทำบุญ วิถีการดำเนินชีวิตยังคงเหมือนเดิมออกหน่วยปีนี้มีบ้านใหม่เกิดขี้นจำนวนมาก เศรษฐกิจของพื้นที่เริ่มดีขึ้นต่างจากปีที่ผ่านมา พี่น้องชาวเทศบาลตำบลพบพระท่านใดที่ยังไม่สมัครสามารถเดินทางมาสมัครได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพบพระในวันเวลาราชการได้ตลอดเวลา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!