อุทัยธานี-วอด 200 ไร่..!! เกิดจุดฮอตปอตอยู่ 7 จุด เจ้าที่ดับไฟป่า จิตอาสา ชาวบ้าน เดินเท้า เร่งดับไฟป่าได้แล้ว 4 จุด

อุทัยธานี-วอด 200 ไร่..!! เกิดจุดฮอตปอตอยู่ 7 จุด เจ้าที่ดับไฟป่า จิตอาสา ชาวบ้าน เดินเท้า เร่งดับไฟป่าได้แล้ว 4 จุด

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

                ฝีมือมนุษย์ ทำเกิดสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะที่วนอุทยานเขาหลวงในเขตพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัน เกิดขึ้นติดกันมาหลายวัน ล่าสุดเกิดจุดฮอตปอตอยู่ 7 จุด เจ้าที่ดับไฟป่า จิตอาสา ชาวบ้าน เร่งเดินเท้า เร่งดับไฟป่าได้แล้ว 4 จุด เผ่าป่าไปแล้วกว่า 200 ไร่ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรุดตรวจสอบและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสั่งการให้ฝ่ายปกครองเข้าสนับสนุน พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านเฝ้าระวัง
                 ที่จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ไฟป่าที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นที่วนอุทยานเขาหลวง ในพื้นที่บ้านหุบไม้ไฮ และบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน ร่วมกับ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบ
                นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน เราจะพบว่าอากาศหนาวเริ่มหนาวน้อยลงจะทำให้เกิดความแล้งมากยิ่งขึ้นและจะเข้าสู่หน้าร้อนในเร็ววันนี้ เพราะฉะนั้นตามเขาต่างๆ อย่างวันนี้ เกิดจุดฮอตปอต ตามจุดต่างๆ 7 จุด ในเขตจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ ที่บริเวณเขาหลวงซึ่งเชื่อมต่อสองจังหวัด ทางเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนนำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนไฟป่าที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชน ช่วยสอดส่องดูแล ไม่กระทำการจุดไฟ และทำให้ลุกลามขึ้นไปบนเขา ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลลำบากมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางส่วนราชการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ มาเป็นแรงสนับสนุนในพื้นที่ เพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา
                ในขณะเดียวกัน ต้องอาศัยอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ เช่นอาสาสมัครกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง อปพร.จิตอาสา ที่ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดไฟป่าในลักษณะอย่างนี้อีก จึงอยากฝากประชาชนที่ได้ใช้ป่าร่วมกัน ใช้ป่าอย่างมีจิตสำนึก ใช่ป่าด้วยความรักและไม่ทำลายป่า ป่าจะให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดรายได้จากป่า เช่นการเก็บของป่าของประชาชนในพื้นที่ การดับไฟในที่สูง จะทำแนวกันไฟไว้ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติม ให้อยู่เฉพาะจุดนั้นจนหมดเชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง เข้าถึงยากลำบากสาเหตุส่วนใหญ่ของไฟป่า ปัจจุบันเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เข้าไปจุดไฟ เดินหาของป่า เช่นผักหวาน ไข่มดแดง ไก่ป่า โดยจะลักลอบเข้าไปและจุด ไม่ใช่เกิดจาดธรรมชาติ
                ด้านหัวหน้าวนอุทยานเขาหลวงกล่าว ตรงนี้คือ วนอุทยานแห่งชาติเขาหลวง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฝั่งนี้อยู่จังหวัดอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภภอทัพทัน เราได้รับรายงานจากดาวเทียมว่ามีจุดฮอตปอตอยู่ 7 จุด ตอนนี้เราควบคุมไฟได้ 4 จุดแล้ว ยังเหลืออีก 3 จุด กำลังดำเนินการดับอยู่ โดยใช้เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยประสานขอกำลังสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาตอคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงค์ และฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 ปางสัก สนธิกำลังรวม 16 นาย ในการควบคุมไฟป่า
                โดยได้มาพักแรมในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังในจุดล่อแหลมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนของฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และจิตอาสา มาช่วยสนับสนุนด้วย การดับไฟในที่สูง จะทำแนวกันไฟไว้ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติม ให้อยู่เฉพาะจุดนั้นจนหมดเชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง เข้าถึงยากลำบาก ส่วนสาเหตุส่วนใหญ่ของไฟป่า ปัจจุบันเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เข้าไปจุดไฟ เดินหาของป่า เช่นผักหวาน ไข่มดแดง ไก่ป่า โดยจะลักลอบเข้าไปและจุด ไม่ใช่เกิดจาดธรรมชาติ อย่างแน่นอน และสำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายวันติดต่อกันได้เผ่าป่าได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 200 ไร่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!