ร้อยเอ็ด-เปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน

ร้อยเอ็ด-เปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน       

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์  จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!