กาญจนบุรี-กองทัพบกได้คืนพื้นที่จากกองขยะที่ชาวบ้านเดือดร้อน..ไม่ต้องกางมุ้งกินข้าวแล้ว..!!

กาญจนบุรี-กองทัพบกได้คืนพื้นที่จากกองขยะที่ชาวบ้านเดือดร้อน..ไม่ต้องกางมุ้งกินข้าวแล้ว..!!

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

ชาวบ้านขอบคุณทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ!! จากขยะที่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ต้องกางมุ้งกินข้าวแล้ว ในวันนี้กองทัพบกได้คืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักษ์แล้วสถานการณ์จะดีขึ้น

            จากกรณีปัญหาบ่อขยะเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน ล้นจนประชาชนต้องกางมุ้งกินข้าว ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่ติดตาม และเร่งหาทางแก้ไขขยะนับล้านตันอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในที่ประชุมรัฐสภา ได้สรุปให้ทางจังหวัดกลับไปสรุปการแก้ไขเร่งด่วนกลับมาประชุมอีกครั้งของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ล่าสุดทางคณะกรรมาธิการฯ รับทราบจากทางนายก อบต.แก่งเสี้ยนว่า ทางฝ่ายกอ งทัพบกขอคืนพื้นที่กลับไปยังกรมธนารักษ์แล้ว
              ณ. ที่อาคารรัฐสภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุมกรรมมาธิการฯ N 407 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล และ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานควบคุมมลพิษ กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งหาทางออกกับกองขยะขนาดใหญ่ เชิงบ้านเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เวลานี้ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง เกิดแมลงวันนับล้านตัว ที่กำลังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนเดือดร้อนหนักต้องกางมุ้งรับประทานอาหารกัน สำหรับการประชุมครั้งในส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มี ร้อยตรัศุภมงคล บูชาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมรองนายกฯ พร้อมคณะชาวบ้านที่เดือดร้อน
             นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า จากการที่ได้ให้ทางจังหวัดกาญจนบุรี กลับไปสรุปข้อมูลการแก้ไขเร่งด่วนมาเป็น 3 ขั้นตอน เมื่อการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น วันนี้ขอทราบว่าผลการดำเนินการเป็นเช่นไร เนื่องจากปัญหาขยะเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยนแห่งนี้ได้มีการลักลอบทิ้งกันมายาวนานตั่งแต่ปี 2538 ปัจจุบันเพิ่มความทวีคูณมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่กระทบแค่ประชาชนในพื้นที่ กระทบกับสิ่งแวดล้อมในวงกว้างในอนาคตหากไม่เร่งดำเนินการ

             โอกาสนี้ นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายก อบต. แก่งเสี้ยน ได้แจ้งข่าวดีกับในที่ประชุมว่า ทางกองทัพบกได้มีหนังสือออกมาแล้วว่าขอให้คืนพื้นที่จำนวน 100 ไร่ บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะกลับคืนให้กับทางกรมธนารักษ์แล้ว และเวลานี้กำลังอยู่ตามขั้นตอนของการคืนพื้นที่ทั้งหมด และระหว่างนี้ทาง อบต.แก่งเสี้ยน ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อกำจัดขยะเก่าทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนทันที
              นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการฯ พร้อมคณะในที่ประชุม ต่างแสดงความยินดีกับข่าวนี้ และต้องขอขอบคุณทางกองทัพบกที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง และได้แนะนำให้ทาง อบต.เร่งทำหนังสือไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้พื้นที่ด่วน ทางคณะกรรมาธิการฯ ก็จะเร่งออกเอกสารไปยังกรมธนารักษ์อีกทางหนึ่ง และประธานกรรมาธิการฯ ได้ขอทราบการแก้ปัญหากับทางตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรี ในการแก้ไขขยะแก่งเสี้ยน อย่างชัดเจนว่าดำเนินการเช่นไรต่อไป

             ร้อยตรีศุภมงคล บูชาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงให้กับในที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สำนักงาน อบต.แก่งเสี้ยน ได้เชิญหน่วยงานทั้ง 37 อปท. ไปร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาขยะที่ทั้ง 37 อปท. นำไปทิ้ง สรุปว่าเบื้องต้น มีอยู่ 2 อปท. ได้นำขยะออกไปทิ้งในพื้นที่เอกชน เพื่อลดปัญหา ส่วนที่เหลือ ยังนำเข้าไปทิ้งยังบริเวณเชิงเขาทอง แก่งเสี้ยน อยู่ โดยในที่ประชุมทั้ง 37 อปท.แจ้งว่าหากทาง อบต.แก่งเสี้ยนมีวิธีบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวเรียบร้อย ทั้ง 37 อปท.ก็จะนำขยะเข้าไปทิ้งยัง อบต.แก่งเสี้ยน ตามเดิม
             สำหรับปัญหาขยะในพื้นที่เอกชนที่มีอยู่ก็ไม่สามารถรองรับขยะที่มีมากทุก อปท. เนื่องจากการกำจัดมีขีดความจำกัด นอกจากนี้หากนำออกไปยังนอกเขตพื้นที่ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งติดขั้นตอนปัญหาการนำขยะออกไปข้ามเขตมากเช่นกัน และได้ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขอเครื่องจักรขนาดใหญ่จากหน่วยงานรัฐ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือการผลักดันกองขยะที่มีจำนวนมาก ให้สามารถอยู่ในบริเวณพื้นที่จำกัดต่อไป

              ส่วนทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งในที่ประชุมว่า หลังจากมีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับทราบข้อมูลว่า ค่า COD ค่าอยู่ที่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ไหลออกไปด้านนอกบ่อบำบัดมีค่าเกินกว่า 1 หมื่น 3 พัน มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าแอมโมเนีย ยังไม่สามารถวัดค่าได้เนื่องจากอยู่ด้านใต้กองขยะแห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ทราบว่ามีการคำนวนค่าสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำที่อาจจะส่งผลทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและร่างกายชีวิตของประชาชน ซึ่งค่ามาตรฐานเบื้องต้นก่อนหน้านี้อยู่ที่แค่ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า COD.อยู่ที่ 1,770 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานมากแล้ว แต่ ณ วันนี้ก็ตามค่าที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
             สำหรับปัญหานี้ ทางนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการฯ ได้กล่าวให้ทางจังหวัดกาญจนบุรี เร่งประสานกับสถานที่กำจัดขยะของเอกชน เร่งหาทางนำขยะเหล่านี้ออกไปอย่างเร่งด่วน ก่อนหน้าฝนจะมาถึง ในส่วนระยะยาวหลังที่ทางกองทัพบกได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ ทาง อบต.แก่งเสี้ยน กลับไปเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว เพื่อลดปัญหาขยะเก่าให้หมดสิ้นโดยเร็ว และขยะใหม่ที่เข้ามาขอให้หาทางแก้ไขอย่าได้นำเข้าไปเพิ่มเติม จนกว่าทาง อบต.แก่งเสี้ยนจัดบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ ค่อยมาว่ากันอีกครั้ง และขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการ ติดขั้นเรื่องใดให้รีบแจ้งกลับมายังกรรมาธิการฯ เพื่อช่วยประสานงานให้ สุดท้ายคณะจะลงพื้นที่อีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!