อยุธยา-ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 4 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา-ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 4 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 4 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ยังมีขยะมูลฝอยตกค้าง กำชับเร่งปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

                นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 มอบหมายให้ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยการนำของนายบรรพต ทองนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมประเมินขยะมูลฝอยตกค้างของเทศบาลตำบลนครหลวง เทศบาลตำบลบางปะหัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และเทศบาลตำบลภาชี ซึ่งพบว่า มีขยะมูลฝอยตกค้างจำนวนมาก
               เนื่องจากบริหารจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ได้เสนอให้หน่วยงานดังกล่าว เร่งกำจัดขยะมูลฝอยเก่าสะสม และปรับปรุงยกระดับมาตรฐานระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้ง ให้ท้องถิ่นเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงพบปัญหาซ้ำซาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทั้ง 4 แห่งดำเนินการให้ถูกต้องตามที่เสนอแนะไป ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 จะลงพื้นที่ติดตามงานอีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!