ศรีสะเกษ-ดร.กัลยาณีชวนชาวพุทธบริจาคเงินสมทบทุนสร้างมหาสถูปเจดีย์สาญจีวัดป่าโนนกุดหล่ม

ศรีสะเกษ-ดร.กัลยาณีชวนชาวพุทธบริจาคเงินสมทบทุนสร้างมหาสถูปเจดีย์สาญจีวัดป่าโนนกุดหล่ม

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

             เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้นำคณะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพากันนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมกันปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 14 – 24 ก.พ. ของทุกปี ซึ่งพระครูจารุธรรมพิมล หรือพระอาจารย์ราวี จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ได้นำคณะสงฆ์ แม่ชีและชาวพุทธ ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมาก โดยพากันนั่งปฏิบัติธรรมใต้ต้นไม้ปูพื้นด้วยฟางข้าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างเพิ่มบุญบารมีให้กับตนเอง มีการร่วมกันทำบุญตักบาตร บำเพ็ญศีล ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่ง ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ได้บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท ถวายแด่ พระครูจารุธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม เพื่อสมทบทุนสร้างมหาสถูปเจดีย์สาญจี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
               ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ในโอกาสวันเกิดปีนี้ได้มาทำบุญที่วัดป่าโนนกุดหล่มโดยบริจาคเงินสมทบทุนสร้างมหาสถูปเจดีย์สาญจี ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และถือโอกาสนี้บวชชีพราหมณ์ 3วัน ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีพระอาจารย์ราวี จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม เป็นผู้นำประกอบพิธีรักษาศีล 8 ให้ ครั้งนี้เป็นบุญยิ่งใหญ่ที่ได้ฟังธรรมะจากพระครูจารุธรรมพิมล (พระอาจารย์ราวี)ร่วมกับเจ้าอาวาสอีกหลาย ๆ วัดที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมเทศนาให้ข้อคิดให้สติดีมากและได้เดินจงกรมรอบสระนาฬิเกร์ ร่วมกับญาติโยมทั่วประเทศที่มาบวชชีพราหมณ์อีก 400 กว่าคน และโชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสตักบาตรกับพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดเช่นกัน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะทางวัดป่าโนนกุดหล่มได้จัดงานปริวาสกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์ ทำให้ได้กัลยาณมิตรทางธรรมอวยพรวันเกิดให้ ได้นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม
                 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้วัดป่าโนนกุดหล่มกำลังดำเนินการก่อสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ในโอกาสพิเศษต่างๆ และเป็นจุดชมวิวบนภูเขา ประกอบด้วย ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา พระมูลคันธกุฎี ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก 8 องค์ และพระมหาสถูปเจดีย์สาญจีจำลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อระลึกถึงผู้อุทิศชีวิต เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา เพื่อส่งต่ออุดมการณ์รักษาเผยแผ่พระศาสนาสืบไป การดำเนินงานก่อสร้างต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 30 ล้านบาท ขณะนี้ผลการดำเนินการก่อสร้างผ่านไปแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินไปแล้ว จำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก ตนจึงขอเชิญชวนมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมกันทำบุญบริจาคปัจจัยตั้งแต่คนละ 1 บาท จนเป็นหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน ตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวพุทธ กระตุ้นจิตใจของคน ผู้มีศรัทธามั่น เป็นผู้มีสติปัญญา รักษาพระพุทธศาสนา ส่งต่อถึงลูกถึงหลาน โดยมีสัญลักษณ์คือมหาสถูปเจดีย์สาญจีเป็นสิ่งประกาศความยิ่งใหญ่ความศรัทธาของพวกเรา โดยขอบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดหล่ม เลขที่บัญชี 405-559519-3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.089-5828999 ไอดีไลน์ 089-5828999 เฟซบุ๊ค วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!