ศรีสะเกษ-พ่อเมืองอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยใน ร.ร. รุ่นที่ 2

ศรีสะเกษ-พ่อเมืองอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยใน ร.ร. รุ่นที่ 2

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

                        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยใน ร.ร.จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ซึ่ง นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดอบรมโครงการนี้ขึ้น โดยมี นายจิตตนาถ สิงห์โต ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นำนักเรียน จำนวน 100 คน มาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยมีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้เพื่อเป็นความรู้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่ และเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถป้องกันและระงับอุบัติภัยใน ร.ร.ได้ต่อไป โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายพิเชฎฐ์ จงเจริญ รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ นายจิตตนาถ สิงห์โต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย นายอภิวัฒน์ คุณาปกร ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ นายกีตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์ ผู้จัดการ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ จ.ศรีสะเกษมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้
                    นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษนายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัยที่มุ่งมั่นจะจัดระบบการป้องกันสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยในชุมชน และท้องถิ่นของตนอย่างทั่วถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติภัยใน ร.ร.ตามบริบทการเกิดสาธารณภัยของแต่ละพื้นที่เช่น การให้ความรู้และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัยแผ่นดินไหวหรือการจมน้ำ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ จ.ศรีสะเกษเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย คือ รุ่นที่ 1 ร.ร.ยางชุมน้อยวิทยาคม อ.ยางชุมน้อย และรุ่นที่ 2 ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมืองศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น น.ร.มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนรุ่นละ 100 คน
                 นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เรื่องความปลอดภัยทางถนนได้เตรียมเป็นวาระจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนตลอดทั้งปีอยู่แล้ว ในช่วงเทศกาลที่สำคัญก็จะมีคือช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไป การเตรียมการเพื่อจะรองรับในส่วนของสงกรานต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เราก็คาดการณ์ว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านจำนวนมาก เพราะว่าเรามีการจัดกิจกรรมหลังจากสถานการณ์ช่วงโควิดผ่อนคลายไปแล้ว ในพื้นที่ต่างๆก็จะมีการจัดงานต่างๆค่อนข้างเยอะมาก ดังนั้นการเตรียมการของจังหวัดก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งในวาระจังหวัดเองเราก็ได้วางมาตรการในเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะทางถนนในหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องความพร้อมของสภาพสิ่งแวดล้อมถนนหนทาง ทางฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลในช่วงของเทศกาลเราก็ได้วางมาตรการในการดูแลจุดเสี่ยงเพื่อลดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงสำคัญ ๆ มาตามเส้นทางต่างๆซึ่งเราได้วิเคราะห์จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่ผ่านมาว่า จุดไหนเป็นจุดเสี่ยงเราก็จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไข นี่คือเรื่องถนนหนทางให้มีสภาพความพร้อมที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย ที่สำคัญคือเรื่องของคน เรื่องการส่งเสริมวินัยจราจรเมื่อขับขี่บนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความเร็ว เรื่องการเมาไม่ขับซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญและอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากรถ จยย. จ.ศรีสะเกษก็จะเน้นในเรื่องการวางแนวทางรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100% ทั้ง จ.ศรีสะเกษ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และทุกช่วงเทศกาลวันสำคัญอย่างเต็มที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!