สระบุรี-มหาเถรสมาคมจัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี

สระบุรี-มหาเถรสมาคมจัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

                   ณ ห้องประชุม ฯ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธาน ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ ส่วนกลาง ถวายสักการะ พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม ถวายสักการะ พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ถวายสักการะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
                  จากนั้น พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ ฯ ส่วนกลาง กล่าวถวายรายงาน ฯ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประทานโอวาท เปิดการประชุม ฯ และมอบโล่เกียรติยศ และพัดเกียรติยศ วัดต้นแบบ ระดับหน ประจำปี พ.ศ.2565 มอบพัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร วัดต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ 2 วัด มอบเกียรติบัตรภาคีเครือข่าย ฯ ของวัดต้นแบบ ระดับหน ประจำปี พ.ศ.2565 มอบโล่เกียรติคุณองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการ ฯ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จำนวน 15 หน่วยงาน
                ในช่วงบ่ายเป็นการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท และความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการ-พระพุทธศาสนา” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง บรรยาย “การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระยะที่2” การนำเสนอผลงานของวัดที่ได้รับรางวัล “วัดต้นแบบ อันดับที่ 1 ระดับหน ประจำปี พ.ศ. 2565 ของแต่ละหน” พระสุธีรัตนบัณฑิต พร้อมคณะอนุกรรมการ และเลขานุการโครงการฯ ทั้ง 4หน บรรยายชี้แจง เรื่อง “หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2” เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!