ตาก-อ.พบพระ บูรณาการ ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ตาก-อ.พบพระ บูรณาการ ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            เมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนที่ 3103กอรมน. ภาค3 นำโดยจ.ส.อ.ภักดี เทศมี หน.ชุด พัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3103 กองกำลังนเรศวร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ ตก. 6ร่มเกล้า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พบพระ โดย.นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พบพระ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6(ร่มเกล้า) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เรื่องไฟป่าสถานการณ์ไฟป้าปัจจุบัน การทำแนวกันไฟ และสาธิตการดับไฟป่าให้กับราษฎร จิตอาสา คณะครู และนักเรียน บ้านวาเล่ย์เหนือ ม.3 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ณ. ศาลากลางหมู่บ้าน มีราษฎร จิตอาสา คณะคร และนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม 40 คน
            นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พบพระ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6(ร่มเกล้า) กล่าวว่า ตามนโยบาย นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สน.สจป.ที่4 (ตาก) ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขันในการป้องกันไฟป่า รณรงค์การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะ5อำเภอชายแดน ตั้งแต่ วันที่1เดือนมกราคม ถึงปัจจุบันนี้มี 128 จุด มาตราการ การป้องกันไฟป่าโดยทางหน่วย ได้ปฏิบัติรณรงค์ ห้ามเผาเด็ดขาด ในส่วนพื้นที่ที่ท้ายกบได้ก็ขอให้ไถกลบ ในพื้นที่แนวชายแดนของหมู่บ้านตามแนวชายแดน ทั้งหน่วยป่าไม้ได้ร่วมกันรณรงค์กับฝ่า ยปกครองทหารตำรวจ ให้กับพี่น้องประชาชนหมู่บ้านตามแนวชายแดน สุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกัน รณรงค์ป้องกันไฟป่าหากพบ ไฟไหม้ที่ไหนช่วยแจ้ง ผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ที่สุด และ ทางหน่วยจะรีบดำเนินการไประงับเหตุดังกล่าว
            ทางด้าน นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางอำเภอพบพระ ประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ รณรงค์ห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ตามคำสั่งจังหวัดตากห้ามเผาเด็ดขาด 61และ เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพบพระ ช่วยกันรณรงค์เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ขณะนี้เข้าช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะส่งผลกระทบ ตลอดชีวิตแต่ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงสุขภาพพลานามัย อยากจะเชิญชวนให้พี่น้อง ที่พบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ที่ไหนโปรดแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนัน ในพื้นที่รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าไปดำเนินการดับไฟเพื่อช่วยในการป้องกันและป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย ของประชาชน
             และ ช่วงนี้มีประกาศจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศ ห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ฝากพี่น้องประชาชนเพราะมีอัตราโทษค่อนข้างสูง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผาเด็ดขาด 61 วัน ตามประกาศของจังหวัดตาก และ มาตรการการรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันของอำเภอพบพระ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมา ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวของผู้ใหญ่บ้านกำนัน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาเด็ดขาด61วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566ถึง31 เมษายน 2566 มาตรการดังกล่าวได้ความร่วมมือ บูรณาการร่วมกัน ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครององค์กรปกครองท้องถิ่น ยังได้จัดชุด เครือข่าย เฝ้าระวัง ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง 5 ตำบล ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในหมู่บ้าน เป็นประจำทุกวันและยังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไประงับเหตุ กรณีพบเหตุไฟไหม้ ในการป้องกันไฟป่า
            ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ หมู่บ้าน อำเภอชายแดน ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จะพบปัญหาหมอกควัน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่การเกษตร ทั้งสองฝั่ง ประเทศ ต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน ในการห้ามเผา วัชพืชในไร่ในสวนและหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระ ยังมีทุกข์หน่วยงานบูรณาการร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 จนถึง30เมษายน2566 และยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเป็นประจำทุกวัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!