ชลบุรี-ผช.ผบ.ทร.ประชุมความมั่นคงทางทะเล 18 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน

ชลบุรี-ผช.ผบ.ทร.ประชุมความมั่นคงทางทะเล 18 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              วันที่ 22 ก.พ.2566 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) เป็นประธานกิติมศักดิ์ในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของอาเซียน และ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 18 (18th ASEAN Defence Ministers’ Meeting หรือ ADMM – Plus Expert Working Group on Maritime Security Meeting) และการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ณ โรงแรมพูลแมน สีลม กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 133 นาย จากประเทศสมาชิก 18 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา , ออสเตรเลีย , รัสเซีย , สาธารณรัฐเกาหลี , สาธารณรัฐประชาชนจีน , ญี่ปุ่น , นิวซีแลนด์ , อินเดีย) และ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 1 ประเทศ (ฝรั่งเศส)
                การฝึกและการประชุมดังกล่าว เป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งเตรียมการไว้เพื่อใช้ในการหาแนวทางสำหรับการเอาชนะภัยคุกคาม และสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงทางทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (เศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ Blue Economy) ที่มีความสำคัญสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเล รวมถึงภาคส่วนของการป้องกันประเทศ ในการนี้ ผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ ได้นำเสนอประสบการณ์ แนวทาง และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Blue Economy ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อภูมิภาค ถือได้ว่าเป็นเวทีสำคัญของประเทศสมาชิกที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อส่งผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!