นครนายก-สำนักงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นครนายก-สำนักงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

               ที่ทำการกลุ่มหลากขะม้า หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางสุมาลี นาคสุข ประธานกลุ่มหลากขะม้า ได้ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นำโดยนางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ดำเนินงานตามโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด (สุพรรณิการ์)
              เพื่อดำเนินการค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด ให้สามารถแปรรูป/พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่นำไปสู่รายได้ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย องค์กรภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ การสกัดสีจากต้นสุพรรณิการ์ มาย้อมเส้นฝ้ายสำหรับทอผ้าผืน และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น และ มีการมัดย้อมผ้าแมมเบิร์ต ได้แก่ ผ้าพันคอ เสื้อยูคาตะ เสื้อคอจีน และผ้าเช็ดหน้าซึ่งสีที่สกัดได้ประกอบด้วยสีที่ได้จากดอก คือ สีเหลืองอ่อน สีที่ได้จากใบ คือ สีน้ำตาลทอง สีที่ได้จากเปลือก คือ สีน้ำตาลอ่อน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!